Mavic cam
Opnames met drone ter verduidelijking van inplantings -en situeringsplannen. Opvolging van bouwprojecten
Met verzekerd, erkend en ingeschreven toestel bij Directoraat-Generaal (DGL)
dedras bvba Mechelbaan 3 2801 Heffen - Mechelen mail : dedras@telenet.be  gsm : +32 476 37 99 98